Wymiana instalacji elektrycznej

Przewody instalacji elektrycznej bardzo często prowadzone są pod tynkiem ze względów estetycznych. Są aczkolwiek sprawy, gdy nie jesteśmy w stanie owego wykonać, lub zaledwie się to nie opłaca - kucie tynków to sporo pracy a dodatkowo wzmożenie wydatków.

W miejscach mieszkalnych Instalacje elektryczne kalisz układane są często pod tynkiem. Jakiekolwiek poprawki nakładają się więc z koniecznością rozwalenia tynków. Dla naszej wygody prawidłowo jest napisać spis wszystkich instalacji elektrycznych, a w kolejnym etapie wybierać z listy takie, na jakież się decydujemy. Instalacje elektryczne powinny być dostosowane do funkcji a ponadto budowy budynku. We wnętrzach suchych a ponadto ogrzewanych ze ścianami i stropem czy też sufitem pokrytymi tynkiem instalacja potrafi być poprowadzona pod tynkiem czy może w tynku.

Zaś w miejscach wilgotnych zalecane jest układanie jej na wierzchu ścian bez względu na to, czy są otynkowane, albo też nie. W pomieszczeniach zwyczajnych do instalacji podtynkowych i wtynkowych stosuje się sprzęt podtynkowy, w wilgotnych niezależnie od sposobu utworzenia instalacji sprzęt musi być szczelny. Do instalacji podtynkowych należy używać płaskich przewodów albo pojedynczych przewodów wciąganych do rurek umieszczanych w bruzdach wykutych w ścianach. W analogicznych samych bruzdach możemy schować płaskie lub okrągłe przewody. Wówczas możemy zastosować cieńszą warstwę tynku.

W obwodach jednofazowych możemy także użytkować płaskie dwu- i trójżyłowe przewody wtynkowe. Instalacja z przewodów albo wtynkowych nie wymaga kucia bruzd, gdy będzie pokryta prawidłowo grubą warstwą tynku. W dwóch opcjach instalacji puszki osadza się w otworach wywierconych czy też wykutych w ścianach.Powiązane słowa: