Środki transportu pionowego - po co i jak pozyskać?

W tej chwili ani jeden teren budowy nie da rady obejść się nie stawiając na nim tzw. środków transportu pionowego, do których klasyfikuje się żurawie, rusztowania systemowe, szalunki i dźwigi budowlane. Pozwalają one na poprawę mechanizacji procesu budowy, poprzez co działają na uzyskiwane efekty oraz szybkość wykonywanej pracy. Elementarne stadia budowy są zatem kończone w terminach, a zyskany poprzez to postępowanie czas, pozwala na zmniejszenie kosztów. Korzystanie ze środków transportu pionowego to jednak nie zaledwie plusy dla procesu budowy, ale i też dla

osób tam pracujących. Dzięki nim dostrzega się poprawę bezpieczeństwa pracy na budowie, zaś socjalne standardy pracy są bardziej wartościowe.

Panujące u nas prawo wprowadziło regulację na używanie tego typu sprzętu na placach budowy. Podlegają one nadzorowi jednostek Urzędu Dozoru Technicznego. Tak, aby sprzęt mogło być używane, potrzebne jest odpowiednie nieprzyzwolenie na jego eksploatację. Zezwolenie takie wydawane jest po uprzednim sprawdzeniu, czy sprzęt nadaje się do pracy i nanosi się obowiązek, aby było co roku powtarzane. Aby wydane zezwolenie było nam przychylne, urządzenie ma nakaz, aby być zgodnym z każdym z wymogów technicznych, które są określane przez Urząd Dozoru Technicznego, a ponadto uregulowania techniczne panujące w Unii Europejskiego i potwierdzone za pomocą Certyfikatu Zgodności CE.

Kupno tego typu fachowego sprzętu to niezły wydatek, a zarazem warta inwestycja. Warto dodać, że zdadzą się istotne także alternatywne rozwiązania, pozwalające na wprowadzenie na teren placu budowy środków transportu pionowego. Mając na myśli niezbyt długotrwałe prace budowlane najmniej obciążający budżet firmy zda się być wynajem. Na polskim rynku jest wiele firm oferujących wyspecjalizowane usługi dźwigowe. Drugi sposób, to pozyskanie już użytego sprzętu, w sytuacji kiedy zależy nam na posiadaniu własnych maszyn, ale zarazem nie możemy pozwolić sobie na zakup nowego sprzętu.Powiązane słowa: