Spawanie ręczne elektrodą otuloną

Spawanie ręczne elektrodą otuloną to wszechstronna, łatwa metoda, która upowszechnia się w wielu sferach przetwórstwa stali. Ze względu na małą ilość potrzebnego uposażenia metoda ta jest ceniona dzięki, swej mobilności zwłaszcza na placach budowy. Wartością owej metody jest również brak czułego na wiatr gazu ochronnego. Mimo tanich opcji korzystania z możemy dzięki niej uzyskać efekty o dużej jakości.

Jednakowo jak w wypadku spawania metodą MIG/MAG, również w wypadku spawarki MMA nośnikiem łuku spawalniczego jest elektroda do spawania wraz z topiącym się dodatkowo dodatkiem spawalniczym. Przy okazji spawania ręcznego elektrodą otuloną, elektroda do wytwarzania określana jest pojęciem elektrody otulonej. Ciepło łuku spawalniczego topi otulinę elektrody i materiał główny. Ponadto otulina elektrody produkuje stożek gazowy a także warstwę żużla, takie które ochraniają rozgrzany obszar elementu przed reakcjami chemicznymi z powietrzem otoczenia. Udostępnia to na utrzymanie wytrzymałości a także ciągliwości stopiwa.

W wypadku źródeł prądu spawalniczego spawarki MMA, fundamentalne jest zachowanie ustawionego prądu na stałym pułapie niezależnie od bieżącej długości łuku spawalniczego. Napięcie spawania zmienia się przy tym prawidłowo do chwilowej długości łuku spawalniczego. Najprostszymi źródłami prądu spawalniczego są transformatory bez prostowników ze zmiennym rozproszeniem pola magnetycznego za sprawą regulowanego jarzma transformatora, co umożliwia na utrzymanie żądanego prądu spawalniczego.

Spawarka MMA nadaje się do prawie wszystkich metali, z wyjątkiem aluminium. Korzystanie tej formy spawania nie ogranicza się raptem do warsztatu, ale spełnia ważną rolę także na zewnątrz, na placach budowy, a choćby pod wodą. W miarę małej prędkości pracy oraz nieobecność możliwości mechanizacji procesu przeciwstawić można małe koszty uposażenia, łatwość obsługi ale też nieduży pułap hałasu z zastosowaniem prądu stałego, podczas pracy ze spawarką. Po skończeniu spawania konieczne jest usunięcie powłoki żużla, ale gwarantuje ono użyteczną ochronę połączenia. W celu zapewnienia bezproblemowego spawania oddzielnych produktów, źródła prądu spawalniczego najnowszej generacji zaopatrzone są w liczne parametry dodatkowe. W czasie spawania elektrodą otuloną, który charakteryzuje się wielkimi kroplami, tworzy się zagrożenie przyklejenia. Zanim jeszcze do owego dojdzie, prąd spawalniczy podwyższa się na ułamek sekundy, uwalniając w ten sposób elektrodę.

Niezbyt duża prędkość spawania, a również brak opcji mechanizacji wyznacza metodzie spawania elektrodami topliwymi naturalne granice pod względem wydajności produkcji. Spawanie elektrodą topliwą najlepiej sprawdza się w zastosowaniach mobilnych na placach budowy, jak też w produkcji elementów o niewielkim udziale połączeń spawanych.Powiązane słowa: