Rodzaje przepływu ciekłego metalu w trakcie spawania MIG MAG

Spawanie za pomocą spawarki MIG MAG ( z angielskiego Metal Inesrt Gas/ Metal Active Gas) znaczy spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych, zwanych MIG, bądź aktywnych, więc MAG. Gazy osłonowe obojętne używane w tej metodzie są to zazwyczaj argon lub hel.

Z kolei dwutlenek węgla albo jego razem z aragonem są to gazy osłonowe aktywne. Podczas pracy z pomocą spawarki MIG MAG odbywa się zajarzenie łuku elektrycznego pomiędzy spawanym towarem a elektrodą, jaka występuje w formie drutu. W wyniku spawania jeziorko a także łuk cienki metalu będą chronione strumieniem gazu aktywnego (a więc jak uprzednio pisaliśmy dwutlenkiem węgla bądź jego mieszaniną) lub obojętnego (czyli aragonem albo helem). Spawarki MIG MAG mogą być wszechstronne, gdyż nadają się do pracy na większości przedmiotach przez ewentualność dobierania drutów elektrodowych dla różnych metali. W analizowanej metodzie na skutek spawania mają wpływ nie tylko korzystnie dobrane opcje (takie jak np. pochylenie uchwytu, szybkość pracy, wolny wylot, tzn. długość wysunięcia drutu, rodzaj a oprócz tego natężenie przepływu gazu osłonowego, typ oraz średnica drutu, natężenie a także napięcie łuku i gatunek ale i biegunowość prądu spawania). Ważny tutaj jest też sposób przepływu cienkiego metalu od topiącego się drutu aż do jeziorka, dlatego że ma istotny wpływ na dużo czynników, takich jak: stabilność, rozmiar rozprysku, sposobność pracowania w konkretnych pozycjach, kształt spoiny, głębokość wtopienia jak również samą produktywność pracy. W zależności od ustawionych właściwości pracowania, a więc natężenia prądu, napięcia łuku jak i od samego składu gazu osłonowego jesteśmy w stanie, w dużym stopniu upraszczając, wyodrębnić trzy typy przepływu cienkiego metalu, czyli zwarciowy, natryskowy i mieszany. Łuk zwarciowy posiada małą energię a także nadaje się do spawania cienkich elementów we wszystkich stanowiskach, ale też przedmiotów grubszych w tzw. pozycjach przymusowych. Łuk zwarciowy to gwarancja dobrego wtopienia oraz małego rozprysku.

Jednak lico spoiny wyjdzie nam dosyć nierówne. Poprzez wydłużenie łuku, czyli wzmożenie napięcia uzyskujemy przepływ mieszany, jaki może być niezwykle mało dobry, bowiem okaże się niestabilny, ma mocny rozprysk a oprócz tego bardzo niezbyt równe lico. Jeśli nadal będziemy zwiększać natężenie prądu ale i napięcie łuku, zainicjujemy w ten sposób przepływ natryskowy, który charakteryzuje się bogatą ilością małych kropelek. Spawanie za pomocą spawarki MIG MAG w tym przypadku zagwarantuje maksymalną wydajność. Rośnie tutaj głębokość wtopienia spoiny i jednocześnie maleje liczba odprysków, zaś samo lico spiny robi się gładkie. Z uwagi na okazałą energię pracy ale i objętość jeziorka, łukiem natryskowym jesteśmy w stanie pracować zaledwie w pozycji podolnej.Powiązane słowa: