Licencja na wykonywanie przewozu osób

Czy okazjonalny przewóz jednostek zmusza posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego? Tak, gdy zabiera się choćby do 9 osób, łącznie z kierowcą. Transport drogowy, który zdarza się przy wykorzystaniu wozu takim jak bus do niemiec o cyfrze miejsc do 9 (łącznie z kierowcą), starczy posiadanie prawa jazdy kat. B. Co niezwykle ważne, nie jest wymagane skorzystanie z tachografu, ani uiszczanie opłat elektronicznych.

Aby uzyskać licencję na prowadzenie okazjonalnego transportu drogowego jednostek, należy m.in.:

1) posiadać stosowną reputację – nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa, ani mieć prawomocnego orzeczenia które zakazuje wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego;

2) kierującego pojazdów do 9 ludzi razem z kierowcą, mają obowiązek mieć aktualne prawo jazdy kat. B, oraz obowiązujące orzeczenia lekarskie a ponadto psychologiczne;

3) musimy mieć także tytuł prawny do dysponowania pojazdem, którym będzie robiony okazjonalny transport drogowy. Przy transporcie drogowym pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu maksymalnie 9 osób niedopuszczalne jest:

1) umieszczanie oraz używanie w aucie taksometru;

2) umieszczanie w sposób widoczny a także czytelny z zewnątrz określonego auta podobnych oznaczeń, jakież podają: nazwę, adres, telefon, stronę WWW właściciele firm prowadzącego przewóz, oraz innych oznaczeń, które umożliwią identyfikację danego przedsiębiorcy, a co więcej reklam usług taksówkowych bądź innych przedsiębiorców oferujących usługi transportowe;

3) umieszczanie na dachu sprecyzowanego pojazdu lamp czy innych urządzeń technicznych.

Mówiąc w skrócie działalność gospodarcza w zakresie przewóz osób jest działalnością, jaka zmusza zdobycie należytego typu licencji.Powiązane słowa: