Kto wymyślił czas letni?

Ujednolicenie czasu dla globu spowodowałoby sytuację, w jakiej zegarki mniej więcej części ludzkości pokazywałoby południe w różnorakich porach nocy. Z owego powodu ujednolicono możliwie najmniej kłopotliwie, dzieląc Ziemię na 24 strefy czasowe. Czas słoneczny, zależny jest od położenia Słońca nad określonym miejscem na Ziemi, zaledwie w przybliżeniu ma związek z godziną na naszych zegarkach.

Gdyby było odmiennie i zegary pokazywałyby ten prawdziwy astronomiczny czas, nie byłoby na świecie 2 zegarków wskazujących w jednym okresie tę samą godzinkę. Wówczas działałaby magia czasu, jakiej nie moglibyśmy opanować. Czas słoneczny dla każdego miejsca na Ziemi jest inny. W związku z tym z ustalonym wedle niejednolitych reguł czasem urzędowym obowiązującym na różnych miejscach, nie w wszelakiej z stref czasowych wskazania zegarków różnią się w porównywaniu do stref sąsiadujących o godzinę. Czas urzędowy bywa podyktowany lokalnym zwyczajem, stąd też różnice wynoszące dla przykładu pół godziny czy też nawet 15 minut w porównaniu do czasu danej strefy czasowej. Pomijając czasy urzędowe, cała strefa położona na prawa od tej, w której się znajdujemy, ma godzinę późniejszą, a ta na lewo o godzinę wcześniejszą.

Bowiem nasza planeta jest kulą, podzielono 360 stopni na 24 strefy godzinowe, wypadające przeto co 15 stopni. Potem wszak dla wygody krawędzie stref czasowych dopasowano, w miarę możliwości, do granic krajów. Jednakże w wypadku państwa o wielkiej powierzchni zasada ta nie sprawdziła się i przeto w USA jest aż 6 stref czasowych. Zastosowanie czasu letniego to koncepcja amerykańskiego polityka Benjamina Franklina.

Szukał on sposobu, aby latem przekonać obywateli do wcześniejszego wstawania plus wcześniejszego chodzenia spać. Przesunięcie zegarków spełniło oba takiego rodzaju życzenia.Powiązane słowa: