Kontenerowe abc

Początki transportu kontenerów miały miejsce w USA w latach 60. Na skutek ogromnej koniunktury gospodarczej, rosła nieustannie duża ilość towarów będących przedmiotem handlu zagranicznego. Punkty przeładunkowe, a zwłaszcza porty morskie, rozpoczęły odczuwać poważne trudności w zakresie szybkiego a także sprawnego przeładunku.

Dotyczyło to zarówno środków transportu, których czas pobytu w punktach przeładunkowych ulegał coraz to większemu wydłużeniu, jak i ładunków, które były w coraz to dłuższym okresie dostarczane do kurortów przeznaczenia. Aby ograniczyć wielką liczbę partii ładunkowych, wymagających kosztownych oraz czasochłonnych manipulacji przeładunkowych oraz składowych, wymyślono koncepcję tworzenia z nich ogromnych jednostek ładunkowych, pozwalając na przyspieszenie jak i uproszczenie owych operacji.

Ucieleśnieniem tych koncepcji stały się kontenery Wrocław. Kontenery ze względu na swoiste rozmiary a także własności konstrukcyjne, potrzebują porządnie przystosowanych do ich przewozu środków transportu, zapewniających potężny załadunek a także wyładunek jak również ostrożny przewóz. Sposoby przewozu kontenerów:

1. Transport morski – w żegludze morskiej następują konstrukcje statków po części czy też tylko i wyłącznie dopasowane do przewozów znormalizowanych kontenerów.

2. Transport kolejowy – do przewozów kontenerów służą oryginalne wagony kontenerowe a także wagony-platformy. Wagon kontenerowy nie posiada podłogi, ścian bocznych ani też dachu, jest to jeno budowa stalowa.

3. Transport lądowy – charakterystyczną cechą transportu samochodowego do przewozów kontenerów jest to, iż jednostka transportowa składa się z 2 części – ciągnika siodłowego oraz naczepy kontenerowej.Powiązane słowa: